Ανατολή A.B.E.E.

anatoli

Πληροφορίες

2007
Φορέας: Ανατολή Α.Β.Ε.Ε.
Τύπος: Βιομηχανικό Κτίριο
Επιφάνεια:6000 m2

Περιγραφή έργου

Μονάδα διαλογής, τυποποίησης και συντήρησης νωπών φρούτων και λαχανικών.