Γκασνάκης Α.Ε.

gasnakis_b

Πληροφορίες

2006
Φορέας: Γκασνάκης Α.Ε.
Τύπος:Βιομηχανικό Κτίριο
Επιφάνεια:6000 m2

Περιγραφή έργου

Χοιροτροφική Μονάδα και Παραγωγή Βιοαερίου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

gasnakis2