Η Εταιρία

Η Εργοδομή Α.Β.Ε.Τ.Ε είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στις μελέτες-κατασκευές, τα δομικά υλικά και τον τουρισμό. Ιδρύθηκε το 1983 στη Νάουσα όπου και εδρεύει ως σήμερα. Με περισσότερα από 250 δημόσια και ιδιωτικά έργα στο ιστορικό της, το όνομα της είναι πλέον συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.

Στο σύνολο της εταιρείας απασχολούνται πάνω από 250 άτομα, εκ των οποίων τα 150 αποτελούν μόνιμο στελεχιακό προσωπικό. Στο πλαίσιο της εταιρικής πολιτικής για διαρκή αναβάθμιση του εξοπλισμού γίνονται συνεχώς νέες επενδύσεις, μεταξύ άλλων και σε μηχανολογικό εξοπλισμό.

Αποστολή

Στόχος της Εργοδομής Α.Β.Ε.Τ.Ε είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των έργων και υπηρεσιών της, με σεβασμό στο περιβάλλον και στον πελάτη.

 

Ιστορικό

1983

Η «ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε» ιδρύθηκε στις 7/4/1983 με έδρα τη Νάουσα από μηχανικούς της πόλης. Το καταστατικό της δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 598/7-4-1983 τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.

1984

Δημιουργία της πρώτης μονάδας παραγωγής σκυροδέματος στη Νάουσα.

1992

Κατασκευή και λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας «ANTHEMUS SEA».

1997

Εξαγορά του 100% της εταιρείας «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Β.Ε.».

2004

Αναβάθμιση του εργοληπτικού πτυχίου της Εργοδομής σε 5ης τάξης.

2008

Ίδρυση λατομείου αδρανών υλικών στη θέση «Ντορμάνι Βεροίας».

2009

Ίδρυση της τεχνικής εταιρείας «Τεχνική Ημαθίας Ο.Ε.» με εργοληπτικό πτυχίο 2ης τάξης.

2010

Ολοκλήρωση της επέκτασης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος «ANTHEMUS SEA».