ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Photo 4-10-17, 11 13 39 πμ

Πληροφορίες

2017
Φορέας: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Τύπος: Αιολικό Πάρκο
Ισχύς: 8x2.5 MW

Περιγραφή έργου

Έργα υποδομής, δρόμοι πρόσβασης, πλατείες, παρασκευή σκυροδέματος και αδρανων υλικών.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ