Ανατολή A.B.E.E.

anatoli

Information

2007
Φορέας: 
Ανατολή Α.Β.Ε.Ε.
Τύπος: Βιομηχανικό Κτίριο
Επιφάνεια:6000 m2

Project's description

Μονάδα διαλογής, τυποποίησης και συντήρησης νωπών φρούτων και λαχανικών.