Αναβάθμιση Μονάδας Επεξεργασία Πόσιμου Νερού Νάουσας

360-a-2

Πληροφορίες

2013
Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. Νάουσας
Τύπος: Επέκταση και Αναβάθμιση Μονάδας Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού Νάουσας
Επιφάνεια Επέκτασης: 154 μ2

Επιπρόσθετη Δυναμικότητα: 180 μ3/h

Περιγραφή έργου

Κατασκευάστηκε νέο κτίριο 154 μ2 συμπληρωματικά με το παλιό.

Στην μονάδα μεταξύ άλλων προστέθηκαν:

  • 2 αυτοκαθαριζόμενα πολυστρωματικά φίλτρα δυναμικότητας 180 μ3/h
  • 3 φίλτρα προφίλτρανσης συνεχούς λειτουργίας με (50μm - ελάχιστη διατομή κατακρατούμενων στερεών)
  • 2 δίδυμα αντλητικά συγκροτήματα
  • Σωληνώσεις εντός και εκτός κτιρίου.
  • Πλήρης αναβάθμιση αυτοματισμού