ΠΡΑΠΑΣ

dji_fly_20221026_111922_598_1666778874259_photo_optimized

Πληροφορίες

Έτος: 2020-2021
Τύπος: Βιομηχανικό Κτίριο
Επιφάνεια: 550 m2

Περιγραφή έργου

Πλήρης κατασκευή Βιομηχανικού κτιρίου Τυποποίησης Κρεάτων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ