Μελέτες Κατασκευές

Η Εργοδομή ΑΒΕΤΕ δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών και των μελετών από το 1983. Στα περισσότερα από τα 25 χρόνια ενεργής δραστηριότητας, έχει αποπερατώσει πάνω από 250 δημόσια και ιδιωτικά έργα (Βιομηχανικά, Οδοποιίες, Υδραυλικά, Βιομηχανικά - Ενεργειακά, Ηλεκτρομηχανολογικά κλπ.) με συνέπεια και άριστη ποιότητα. Ταυτόχρονα έχει ολοκληρώσει έναν μεγάλο αριθμό μελετών.

Χαρακτηριστικά της εταιρικής φιλοσοφίας είναι η ποιότητα, ο γρήγορος χρόνος εκτέλεσης και η άψογη συνεργασία. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συνεχή βελτίωση του εξοπλισμού, τη διαρκή ενημέρωση σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τις νέες προκλήσεις της αγοράς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των στελεχών της επιχείρησης.

Διαθέτει στο δυναμικό της μηχανικούς κάθε ειδικότητας με μεγάλη εμπειρία και ειδικευμένα συνεργεία, τεχνίτες και μηχανήματα, έτοιμα να ανταπεξέλθουν σε κάθε αποστολή. Είναι κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου 5ης τάξης σε όλες τις κατηγορίες του ΜΕΕΠ για την ανάληψη δημοσίων έργων.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ
ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

H εταιρία μας έχει τη δυνατότητα να παράγει μια πολύ μεγάλη ποικιλία προϊόντων άριστης ποιότητας που μπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη.

Διαθέτουμε πλήρως καταρτισμένα συνεργεία για την κατασκευή κτιρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις αποτελούμενες από γραφεία,

Επιμένουμε να διατηρούμε το κύρος μας σε υψηλά επίπεδα αναφέροντας μερικά παραδείγματα.

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Μελέτες Κτιριακών Έργων

Όταν λέμε μελέτες εννοούμε το πλήθος των απαιτούμενων μελετών για την ολοκλήρωση ενός έργου. Οι μελέτες αυτές είναι η αρχιτεκτονική, περιβάλλοντος χώρου, στατική, ηλεκτρολογική, υδραυλική, ψύξης - θέρμανσης, παθητικής - ενεργειακής πυροπροστασίας και ενεργειακή. Όλες αυτές είναι αλληλένδετες μεταξύ τους.

Κατασκευές Κτιριακών Έργων

Στην Εργοδομή αναλαμβάνουμε εκτός από τη μελέτη και μεμονωμένα την κατασκευή κτιριακών έργων. Ο πελάτης δεν χρειάζεται να ασχοληθεί με τίποτα κερδίζοντας κόπο, χρόνο, συγχύσεις και άγχη που πηγάζουν μέσα από τη διαδικασία της κατασκευής.

Μελέτη - Κατασκευή Κτιριακών Έργων

Ο καλύτερος τρόπος για να πραγματοποιηθεί ένα έργο είναι να επιλέξετε εμάς για να σας παρέχουμε συνδυαστικά το πακέτο "Μελέτη - Κατασκευή". Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά. Κυρίως όμως διότι εκπονώντας τη μελέτη, έχουμε καλύτερη αντίληψη για την κατασκευή του έργου. Γνωρίζουμε τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν που πολλές φορές υπάρχουν από περιορισμούς στον σχεδιασμό, λόγω αναγκών και απαιτήσεων των πελατών ή λόγω πολεοδομικών διατάξεων.