Δομικά Υλικά

Η «Εργοδομή ΑΒΕΤΕ» σε συνεργασία με την εταιρεία κοινού ενδιαφέροντος «Σκυρόδεμα Βέροιας» ασχολείται παράλληλα με την παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος. Διαθέτει τρεις (3) μονάδες παραγωγής σκυροδέματος (2 στη Βέροια και 1 στη Νάουσα) που ξεπερνούν τα 400 m3/ώρα όσον αφορά τη δυναμικότητα. Η εταιρεία «Σκυρόδεμα Βέροιας» εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.

Η εταιρεία διαθέτει επίσης δύο (2) λατομεία εξόρυξης και επεξεργασίας αδρανών υλικών (Στην Αγία Βαρβάρα και στο Ντορμάνι Βεροίας) που διαθέτουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Τέλος είναι κάτοχος μίας (1) μονάδας μεταποίησης σιδήρου η οποία απασχολεί πάνω από δεκαπέντε (15) τεχνίτες και σιδηρουργούς και διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ
ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

Ποιότητα

H εταιρία μας έχει τη δυνατότητα να παράγει μια πολύ μεγάλη ποικιλία προϊόντων άριστης ποιότητας που μπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη.

Προσωπικό

Διαθέτουμε πλήρως καταρτισμένα συνεργεία για την κατασκευή κτιρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις αποτελούμενες από γραφεία.

Υψηλοι Στόχοι

Επιμένουμε να διατηρούμε το κύρος μας σε υψηλά επίπεδα αναφέροντας μερικά παραδείγματα.

Δομικά Υλικά

Οικολογία & Περιβάλλον

Πάντα ένα βήμα μπροστά στην οικολογία. Όλα τα προϊόντα μας στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.