ΑΣΟΠ Επισκοπής

asop_d

Πληροφορίες

2009
Φορέας:ΑΣΟΠ Επισκοπής
Τύπος: Βιομηχανικό Κτίριο
Επιφάνεια:2500 m2

Περιγραφή έργου

Θάλαμοι συντήρησης, γραφεία και υπόστεγα.