Επεξεργασία πόσιμου νερού Δήμου Νάουσας

water_naousa_b

Πληροφορίες

2002
Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. Νάουσας
Τύπος: Ειδικές Εγκαταστάσεις
Επιφάνεια:400 m3/h

Περιγραφή έργου

Επεξεργασία πόσιμου νερού με στρωματικά φίλτρα και πλήρη αυτοματισμό.