Εργοδομή A.B.E.T.E.

 

Χτίζουμε τα όνειρα σας από το 1983!

Σύστημα Διαχείρισης

Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Ασφάλειας & Υγείας

 

Η Εργοδομή Α.Β.Ε.Τ.Ε διαθέτει ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας που αφορά την μελέτη και κατασκευή έργων και την παραγωγή σκυροδέματος βασισμένο στα παρακάτω πρότυπα.